Jo Malone英倫河岸限量系列,超美印花復古收藏鐵盒

NT$15,800

品牌:   Jo Malone英倫河岸」限量系列 5支 + 超美印花復古收藏鐵盒(藍) 

  • 刺柏與雪松古龍水 Cade & Cedarwood Cologne 30ml
  • 蕁麻與野生蓍草古龍水 Nettle & Wild Achillea Cologne 30ml
  • 羽扇豆與廣藿香古龍水 Lupin & Patchouli Cologne 30ml
  • 柳樹與琥珀古龍水 Willow & Amber Cologne 30ml
  • 鐵杉與佛手柑古龍水 Hemlock & Bergamot Cologne 30ml
  • 以上各一 共五瓶香水+ 原廠收藏盒
  • 配件:    購買均附  原廠盒裝
  • 產地:    英國原廠進口
  • ** 關於商品 為每月空運英國原廠原裝進口 請放心購買!! 

已售完